Dykkingens opprinnelse

Dykkingens opprinnelse

Når man ser på dykkingens historie, er det litt vanskelig å vite hvor man skal begynne. For allerede 500 år f. Kr. skal det ha vært en greker som prøvde å puste under vann ved hjelp av en hul kvist. Men for det første er det meget mulig at noen har gjort dette før han, og for det andre var dette bare en måte for han å midlertidig puste under vann på. Altså ingen stor oppfinnelse. Imidlertid skal Aristoteles ha sagt at Alexander den Store brukte en tønne til å gjemme seg under vann på under beleiringen av Tyr. Dermed kan vi si at vi snakker om den aller første versjonen av dykkerklokken.

Moderne dykking

Mye har skjedd siden beleiringen av Tyr og forløperen til dykkerklokken. Men allerede tidlig på 1690-tallet, ble den første velfungerende dykkerklokken funnet opp av engelskmannen Edmond Halley. Denne fungerte faktisk svært bra, og man kunne komme seg ned til 20 meters dyp. Ganske mye senere, på 1820-tallet, ble en såkalt røykhjelp oppfunnet av Charles Deane. Denne hjelmen var tiltenkt brannmenn og at de skulle unngå røykskader, men den skulle vise seg å fungere mye bedre som en dykkerhjelm. Disse hjelmene ser man faktisk også i dag, men de er svært tunge og upraktiske. De hadde kommet langt, men på langt nær langt nok – for det var fortsatt ikke mulig å puste under vann. Men på 1930-tallet, derimot, begynner vi å komme på rett spor. To mennesker ble senket ned hele 1000 meter under havet i en hul kule som hang fast i skipet ved hjelp av kabler.

Det var tidlig 1940-tall da dykkingen virkelig begynte å revolusjoneres. Ingeniøren Emile Gagnan og Jacques-Yves Cousteau oppfant nemlig en regulator. Denne skulle dykkerne bruke sammen med luft på flaske, og slik var det plutselig mulig å puste under vann.

Nyere tid

I 1960 ble det satt en verdensrekord for dypdykk på hele 10 916 meter. Denne rekorden står fortsatt, da dette er ekstremt mye. Dette dykket ble dog gjort i en såkalt batyskaf – et ubåtlignende undervannsfartøy. Et par år senere var det andre eksperiment som stod i fokus – nemlig hvor lenge man kunne klare å oppholde seg under vann. Det endte med at to dykkere klarte å holde seg 11 meter under overflaten i hele sju dager ved hjelp av en boligmodul som ble senket under. Dette ble dog ikke en rekord veldig lenge, da senere forsøk skulle vise seg at det var mulig å oppholde seg under vann mye lengre enn det.

I 1966 ble PADI stiftet. PADI står for Professional Association of Diving Instructors, og dette skulle være en organisasjon som gjorde det enkelt for alle å lære seg de nødvendige teknikkene som skulle til for å bli en dyktig dykker. Organisasjonen ble stiftet av John Cronin og Ralph Ericson, og PADI har til nå utdelt millioner av dykkersertifikater, samt at de har dykkerbutikker og dykkerhotell over hele verden.

Det er med andre ord mange mennesker vi kan takke for den fantastiske muligheten til å oppdage en ny verden i dag.